Cabo da Roca

Půlhodinku cesty z Ericeiry se nachází nejzápadnější místo evropského kontinentu – mys Cabo da Roca. Výběžek je součástí národního parku Sintra-Cascais a na místě vás čeká omračující výhled ze 140 metrového srázu. Básník Luis de Camoes popsal v 16. století Cabo jako místo “kde končí země a moře začíná”. Fotogenickému místu dominuje maják a velké žulové skály, které vystupují z moře.

Facebook Instagram Youtube