Mafra

Deset minut cesty od Ericeiry leží Mafra. Její hlavní atrakcí je monumentální barokní palác, ležící na ploše deseti hektarů, který nechal v 18. století vybudovat král Dom Joao V. Portugalská pokladnice v té době přetékala zlatem, dovezeným z Brazílie, a tak král na stavbě rozhodně nešetřil. V paláci se nachází 880 pokojů, 5200 dveří, 2500 oken a dvě věže, ve kterých je zavěšena největší sestava zvonů na světě. Traduje se, že když vlámští zvonaři dostali obří zakázku, zapochybovali o králově solventnosti. Ten však obratem zakázku zdvojnásobil a peníze poslal předem. Celkem se nad palácem houpe 57 zvonů.

Sochařskou a architektonickou výzdobu zajišťoval takový počet umělců, že zde král v letech 1753-1770 otevřel sochařskou akademii, ve které pracovali nejvýznamnější portugalští sochaři. Král se ovšem nakonec přepočítal a stavba obřího paláce zruinovala státní ekonomiku.

Pokud bývalé královské sídlo navštívíte, během hodinové exkurze uvidíte mnoho skvostů. Ať už jsou to 230 metrů dlouhé chodby, knihovna s více než 40 tisíci svazky, hrací automaty z 18. století, groteskní lovecké trofeje v jídelně nebo ošetřovna pro šílené mnichy (v paláci byl též zřízen klášter pro více než 400 mnichů).

Facebook Instagram Youtube