Sintra

Sintra uchvátila a inspirovala mnoho umělců. Lord Byron jí nazval pozemským rájem a začal zde psát svou Childe Haroldovu pouť. Uchvácen byl také skladatel Richard Strauss.

Na jednom místě se nachází několik významných památek a celé město je zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Největším lákadlem je Palácio Nacional de Pena, postavený vysoko nad městem na skalách v 19. století. Jedná se o těžko popsatelnou kombinaci renesančního, gotického a barokního slohu. Pro mnohé návštěvníky působí bizarně až kýčovitě, na druhé straně z něj sálá originalita a nabízí úchvatný výhled na část západního pobřeží a Lisabonu.

Palácio Nacional de Sintra, ležící v údolí, je starý královský palác, ve kterém sídlili monarchové od 15. do 19. století. Dominují mu dva originální bílé komíny, které ústí z palácové kuchyně.

Další palác se jmenuje Palác milionáře Monteira (podle svého prvního majitele Antonia Augusta Monteira). Jeho součástí je překrásná kaple a velký park s mnoha jezery, jeskyněmi, fontánami a dalšími zajímavými stavbami. Monteiro si pro sebe přál sídlo, které by odráželo jeho zájmy- alchymii, zednářství, templářství a rosenkruciánský řád. Najal si tedy italského architekta Luigiho Maniniho, a ten v letech 1904 až 1910 vytvořil mnoho staveb, ve kterých najdeme prvky romantismu, gotické renesance i manuelského slohu.

Další významnou památkou jsou zbytky starého maurského hradu z 8. století, který byl dobyt a poničen v roce 1147. I odsud je nádherný výhled do okolní krajiny.

Facebook Instagram Youtube